Disclaimer

De resultaten van EmissieCalc zijn gebaseerd op de rekenmethodiek van het TNO-rapport Emissiemodel Mobiele Machines (EMMA data). De toegepaste emissiefactoren uit 2021 worden ook gebruikt in landelijke modellen. De berekeningen in de tool zijn versimpeld, om met een zo breed mogelijke variatie aan invoer om te kunnen gaan. Hierdoor kunnen er afwijkingen optreden tussen deze resultaten en resultaten uit andere tools.

De resultaten zijn ter indicatie en zijn dus niet gevalideerd. Aan het gratis gebruik van de TNO-tool kunnen geen rechten ontleend worden. De tool is met de grootste zorg samengesteld maar TNO geeft geen garantie op de onderliggende informatie en de uitkomsten en is niet aansprakelijk voor het gebruik en daarop gebaseerde keuzes.