op weg naar een
uitstootvrije bouwplaats

Emissiecalc

Het klimaatakkoord en de ontwikkelingen met betrekking tot de reductie van stikstof, CO2 en fijnstof staan in toenemende mate op de agenda van overheden.

Bedrijven worden bij projecten geconfronteerd met strengere eisen ten aanzien van de uitstoot van deze emissies. De normen hiervoor zijn vastgesteld in Europese en nationale wet- en regelgeving en worden nu steeds vaker vertaald naar de dagelijkse praktijk.

graafmachine

In de Productbladen Emissies van BouwCirculair wordt dit weergegeven. Bouwbedrijven moeten daarom goed in staat zijn om gedetailleerde gegevens over de uitstoot van emissies in kaart te brengen en te werken aan de reductie van de uitstoot. Om organisaties te ondersteunen is door TNO hiervoor een excel-rekeninstrument ontwikkeld. EmissieCalc.nl is daar de webbased versie van (beschikbaar medio februari 2023).

Aanpak

EmissieCalc maakt op een eenvoudige en praktische wijze de duurzaamheidswinst inzichtelijk als het gaat om de uitstootvrije bouwplaats.

EmissieCalc is ontwikkeld door onderzoeksinstituut TNO in samenwerking met de gemeente Amsterdam en berekent de CO2-, NOx- en PM-uitstoot van de machines en voertuigen.
EmissieCalc monitort de emissies van machines en bouwlogistiek voor een project, maar kan ook worden gebruikt om vergelijkingen te maken in aanbestedingen.

Resultaat

EmissieCalc geeft inzicht in de uitstoot per type machine/voertuig en biedt daarmee informatie waarmee de aannemer zijn bedrijfsvoering kan optimaliseren.

EmissieCalc bevat een dashboard met KPI’s waarover verantwoording moet worden afgelegd in het kader van het Klimaatakkoord, Schone Lucht akkoord en Stikstofakkoord.

EmissieCalc is een belangrijke eerste stap is in de transitie naar de uitstootvrije bouwplaats, en levert bewustwording op over de milieu-impact van bouwmaterieel.

Wegtransport

bouw vrachtwagen

Klik hier voor de in- en output variabelen

Mobiele werktuigen

bouw vrachtwagen

Klik hier voor de in- en output variabelen

productbladen

De emissienormen zijn vertaald naar de dagelijkse praktijk in de Productbladen Emissies op Moederbestek.nl.

Rekeninstrument

Stuur een email naar info@bouwcirculair.nl om het TNO rekeninstrument (excel) op te vragen. De webbased versie is medio februari 2023 beschikbaar.

Benieuwd naar de ervaringen van vakgenoten?
Meer weten over circulariteit?
Meld je aan als lid via:
www.bouwcirculair.nl

Ervaring opdoen met het berekenen van de verwachte uitstoot van bouwmaterieel? Meld het project aan via: info@bouwcirculair.nl.

(disclaimer)