Kennissessies Dag van de Circulariteit

1

2

3

4

5

Ronde 1

9.30 uur

Fiets- en Voetgangers bruggen

Inzicht krijgen in varianten

Inkoop Duurzaam Asfalt

Tips en tops

Duurzaam GWW

Ambitieweb webbased

Hergebruik materialen

Sloop koppelen aan nieuwbouw

Naar Zero emissie

Publicatie Routekaarten en Productblad

Ronde 2

10.20 uur

Circulaire openbare verlichting

De stap na LED

Toepassing van freesasfalt

Presentatie van Protocol voor overheden

CO2 prestatieladder

Gemeenten aan de slag

Circulaire grondstoffen

Beschikbaarheid en eisen aan hergebruik

Van beleid naar uitvoering 2030

Routekaart Gemeenten

Ronde 3

11.30 uur

Groenbeheer

Introductie Maai- en Snoeibestek

Waterschappen
Circulair Assetmanagement

Uitvragen en aanbesteden

CROW

Moederbestek / RAW en Circulariteit

Circulair grondverzet

Uitbesteden of samenwerken? Samen zorgvuldig omgaan met onze bodem

Veenendaalse aanpak

Simpel en doeltreffend

Ronde 4

13.25 uur

Biobased in de GWW

Asfalt Beton Hout

Circulair Ontwerpen

Het ene fietspad is de andere niet

Duurzaam GWW

Uniform dashboard monitoring

Versnelling duurzaam Beton

Naar een nog lagere MKI van beton door

Foodvalley Circulair

Samenwerking in de regio

Ronde 5

14.15 uur

Duurzaam STABU bestek

Moederbestek voor de bouw

Uniformering Asfaltmengsels

Lagere temperaturen als norm

Infra Innovatie Netwerk

Innovaties

Bouwteam en Circulariteit

Inspiratie = Resultaat

 

LCA en MKI

Feiten en fabels uit de praktijk