Op weg naar een uitstootvrije bouwplaats

EmissieCalc

Het klimaatakkoord en de ontwikkelingen met betrekking tot de reductie van stikstof, CO2 en fijnstof staan in toenemende mate op de agenda van overheden. Bedrijven worden bij projecten geconfronteerd met strengere eisen ten aanzien van de uitstoot van deze emissies.
De normen hiervoor zijn vastgesteld in Europese en nationale wet- en regelgeving en worden nu steeds vaker vertaald naar de dagelijkse praktijk. In de Productbladen Emissies van BouwCirculair wordt dit weergegeven.
Bouwbedrijven moeten daarom goed in staat zijn om gedetailleerde gegevens over de uitstoot van emissies in kaart te brengen en te werken aan de reductie van de uitstoot.
Om organisaties te ondersteunen wordt hiervoor een webbased instrument ontwikkeld.

Productbladen

De emissienormen zijn vertaald naar de dagelijkse praktijk in de Productbladen Emissies op Moederbestek.nl

Klik hier voor het productblad Emissies en de bestekseisen

Meer weten over circulariteit?

www.bouwcirculair.nl

EmissieCalc is een instrument van BouwCirculair

(disclaimer)